Skip to content Skip to footer

Proje, hem uzuv kaybı yaşayan çocukların acil ihtiyaçlarını karşılamayı hem de çocuklar için özel olarak tasarlanmış kapsamlı, kalıcı ve sürdürülebilir bir rehabilitasyon modeli oluşturmayı amaçlamaktadır.

Kısa, orta ve uzun vadede ulaşılması gereken üç ana hedefi vardır:

1. Maraş depreminden etkilenen ve ihtiyacı olan tüm çocuklara protez ve kapsamlı rehabilitasyon sağlanması:

Projenin ilk ve en önemli amacı her uzuv kaybı yaşayan çocuğun kendine özgü ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış, kapsamlı ve çok disiplinli rehabilitasyon hizmetleri sağlamaktır. Bu hedef, çocukların genel refahlarını ve fonksiyonel bağımsızlıklarını geliştirmek için protez veya diğer cihazların sağlanmasını, fizik tedavi, mesleki terapi, psikolojik danışmanlık ve yardımcı teknolojilerin uygulanmasını içermektedir. Tüm hizmetler Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi sağlık personeli ve Bilim Kurulu tarafından yürütülmekte ve denetlenmektedir. Ayrıca tüm çocuklara eğitimlerine devam etmeleri için parasal burslar ve tam zamanlı eğitime katılımlarını sağlamak amacıyla destekler sağlanmaktadır.

2. Uzuv kaybı yaşayan çocuklara özel bir Rehabilitasyon Merkezinin inşa edilmesi ve işletilmesi:

Türkiye’de bu anlamda çok disiplinli fayda sağlayan özel bir çocuk rehabilitasyon merkezi henüz bulunmamaktadır. Uzuv kaybı olan çocukların karmaşık ve kompleks ihtiyaçları, ortopedi, çocuk doktoru, fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanlari, fizyoterapistler, çocuk psikiyatrisi, çocuk psikologları ve ayrıca çocuğun benzersiz ihtiyaçlarının işaret ettiği diğer tıbbi disiplinlerin iş birliğini gerektirmektedir. Uzuv kaybı yaşayan çocuğun yasi ilerledikce  değişebilen ihtiyaçlarına göre tasarlanmış çok disiplinli tedaviyi, kaliteli ve etkin bir şekilde mümkün kılan, en insancıl şekilde uygulayabilecek, çocuk odaklı bir tıbbi merkeze acil ihtiyaç olduğu proje ortakları tarafından tespit edilmiştir.

İlk etapda geçici bir merkez binası Hüsnü Özyeğin Vakfı tarafından kısa sürede inşa edilmiş ve donatılmıştır. (Çocuk İyilik Merkezi Açıldı!) Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’nin bir uzantısı olarak Çocuk İyilik Merkezi’ndeki tüm tıbbi hizmetler Üniversite tarafından görevlendirilecek doktor ve sağlık personeli tarafından verilmektedir.  Bir sonraki etapda kalıcı Çocuk İyilik Merkezi’nin inşası için çalışmalara geçilecektir. 

3. Türkiye’de uzuv kaybı yaşayan çocuklar için çocuk rehabilitasyon alanında bir mükemmeliyet merkezi oluşturulması:

Projenin daha uzun vadeli vizyonu ise Çocuk İyilik Merkezi’ni Türkiye’de ve bölgede hem doğal hem de doğal olmayan afetlerden zarar görmüş tüm çocukların çocuk rehabilitasyonu ve bakımı için bir araştırma, geliştirme, eğitim ve yenilik merkezi olacak şekilde geliştirmektir. Bu kapsamlı rehabilitasyon merkezi, uzuv kaybı yaşamış çocukların yanı sıra, uzuvları olmadan doğan, hareket bozuklukları olan, yoğun bakım sonrası sendromu, travma , kompleks nörolojik bozukluklar gibi hareket sorunları olan çocuklara da hizmet verebilecektir. Hem ulusal hem de uluslararası paydaşlarla stratejik ortaklıklar kurarak, alanında uzmanlaşmış, çocuk bakımını ilerletecek faaliyetlerde bulunacaktır. Faaliyetler araştırma çalışmalarını, klinik eğitimleri, sonuç ölçütlerinin geliştirilmesini, işbirlikçi araştırma girişimlerini, sağlık çalışanları için eğitim ve farkındalık programlarını, teknolojik yenilik ve uygulama çalışmalarını, sürekli mesleki gelişim ve uzvunu kaybetmiş çocuklar için savunuculuk ve farkındalık faaliyetlerini kapsayacaktır.

Çocuk rehabilitasyonu alanında araştırma, eğitim ve geliştirme faaliyetlerini kapsayacak bu mükemmeliyet merkezi, yalnızca uzuv kaybı yaşayan çocuklara mükemmel bakım sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda bu alanda ilerlemeler sağlayacak, tedavi sonuçlarını iyileştirecek ve çocukların refahına katkıda bulunması amaçlanmaktadır.